Kansalaisaloite 

Vahingonkorvausten huomioon ottaminen toimeentulotuen tarvetta laskettaessa

Mielipide Aamulehdessa (v.2011?)

Vahingonkorvaus ja toimeentulotuki

LUE: Asiasta Aamulehdessä 12.1.2008

Asia on ollut eduskunnan, kansanedustajien, tiedossa vuodesta 1999!

On kyllä lupailtu tilannetta korjata. Mitä on tehty? Pari kirjallista kysymystä joihin ministeri on vastannut: lain mukaan on toimittu!

Toimeentulotukilain 11§:ään tulee lisätä uusi 9. kohta, seuraavasti:

Toimeentulotukilain 11 § (pykälä)