Suomi
Valtakunta
TERVETULOA lukemaan mielenkiintoisia(?) näkemyksiäni, milloin mistäkin :-)

Finland
Suomen vaakuna
Tervetuloa


Ylläpitäjän
"BLOGI".Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta:
(Vastaus annettu 21.6.2018

Hyvä Juhani Vehmaskangas

Parhaat kiitokset tiedustelustanne koskien hoitotakuulainsäädännön tarkentamista.

Perhe- ja peruspalveluministeri on perustanut sosiaali- ja terveysministeriöön valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten perusteiden työryhmän, jonka yhtenä tehtävän on valmistella lainsäädäntömuutoksia hoitotakuun osalta. Työryhmässä on edustettuna myös Valvira. Työryhmä on valmistellut muutoksia terveydenhuoltolakiin. Koska kuitenkin uuden maakuntalainsäädännön ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lainsäädännön hyväksyminen on venynyt, ei terveydenhuoltolain valinnanvapauspykälien suhteen ole voitu edetä lopulliseen hallituksen esityksen muotoon. Tulevat Sote- lainsäädäntö ja sen määrittämät vastuut vaikuttavat jatkossa varsinaisen terveydenhuoltolain mukaisen hoitotakuun muotoon. Joka tapauksessa on nähtävissä, että Sote- lainsäädännön jälkeen joudutaan terveydenhuoltolaki ja sen mukana myös hoitotakuun pykälät uusimaan. Tätä valmistelutyötä tehdään parhaillaan ministeriössä. Tavoitteena on, että esitys saataisiin myöhemmin kentälle lausunnolle ja edelleen lausuntojen pohjalta valmisteltua hallituksen esitys annettavaksi eduskunnalle. Tässä vaiheessa ei tälle työlle voida antaa aikataulua, koska ensin on järjestämisen lainsäädäntö saatava lopulliseen muotoon ja hyväksyttyä eduskunnassa.

Hyvää kesää toivottaen

Timo Keistinen
lääkintöneuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö


Mistä asiassa on kysymys:
-täsmähaku