Toimeentulotuki Suomessa, Toimeentulotuki, Toimeentulotuen saajana Suomessa, Opas

Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta
- liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

Toimeentulotuki Suomessa
 
Mitä kertoimen 21,5 käyttäminen päivärahan huomioimisessa merkitsee tuen saajalle?

Alla olevasta taulukosta selviää, että jos henkilö saa työmarkkinatukea 410 euroa kuukaudessa (netto) ja maksaa vuokraa 350 euroa kuukaudessa niin hänellä syntyy joka kuukausi oikeus toimeentulotukeen määrältään 357 euroa. Paitsi siinä kuussa jossa hän saa kaksi työmarkkinatukierää jolloin tuloylijäämä on 53 euroa. Tuloylijäämä on niin pieni, että sitä ei pitäisi vierittää seuraavalle kuukaudelle.

Jos sen sijaan käyteään 21.5 kerrointa niin henkilön kuukausitulot (nettopäiväraha) on 440,75 euroa/kk. Tuolloin hän saa kuukausittain toimeentulotukea 326,25 euroa. Kerrointa 21.5 käytettäessä hän saa samansuuruisen toimeentulotuen myös siinä kuussa jolloin hänelle maksetaan kaksi päivärahaerää. Mitää tuloylijäämiä ei kerry.

Alemmassa taulukossa on laskelma olettaen, että henkilö saa peruspäivärahaa suurempaa päivärahaa määrätään 600 euroa/4 viikkoa, eli 21.5 kertoimella 645 euroa kuukaudessa.

Kuten voidaan todeta niin huomioitaessa todelliset maksuerät on 410 euron päivärahalla elävän toimeentulotuen määrä 3874 euroa vuodessa ja 21.5 kerrointa käytettäessä se on 3915 euroa vuodessa. Kerrointa käytettäessä tuen saaja saa siis ENEMMÄN toimeentulotukea.

Taulukossa ei ole otettu huomioon muita menoja kuin vuokra koska niillä ei ole merkitystä lopputulokseen.
Vuokra on laskelmassa jotta henkilölle syntyisi järkevänsuuruinen toimeentulotukioikeus laskelman kannalta.

21.5 kerroin ja toimeentulotuki