Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa päivitetään, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


Maksuhäiriömerkintä - toimeentulotuki - vuokra-asunto - hakemus

Oikeusasiamiehen päätökset:

Dnro: 2347/4/03 ja
Dnro: 1354/4/07
Aravarajoituslain 4 b §:n 1 momentin mukaan asukkaiden valinta aravavuokra-asuntoihin perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asukasvalintaperusteita ovat lain mukaan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Pykälän 2 momentin mukaan asukasvalinnassa etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Hakijan luottotiedossa oleva maksuhäiriömerkintä ei ole lain mukainen asukasvalintaperuste, joka voitaisiin ottaa huomioon asetettaessa hakijat laissa tarkoitettuun etusijajärjestykseen. Tästä ei voine olla epäselvyyttä.

Eli asiassa ei pitäisi olla epäselvyyttä siitä, että maksuhäiriöllä ei saa olla vaikutusta.
Jos se kuitenkin vaikuttaa niin kannattaa kantelun sijaan tehdä RIKOSILMOITUS ja viitatan laillisuusvalvojien päätöksiin, viranomaisen velvollisuuteen seurata noita päätöksiä, ja noudattaa lakia, sekä ottaa huomioon aiheutunut haitta.

-täsmähaku